Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 hãy cho biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 hãy cho biết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 11

Giải chi tiết:

Đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất ở Tây Bắc.

Chọn A.

Ý kiến của bạn