Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 cho biết vườn

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 cho biết vườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia Ba Bể nằm ở phân khu địa lí động vật nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 12

Giải chi tiết:

Vườn quốc gia Ba Bể nằm ở phân khu địa lí động vật Đông Bắc.

Chọn D.

Ý kiến của bạn