Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 hai đô thị nà

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 hai đô thị nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hai đô thị nào dưới đây, có quy mô dân số ( năm 2007) dưới 100 nghìn người ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 15

Giải chi tiết:

Nguồn lao động rất dồi dào.

Người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú.

Chất lượng lao động ngày càng nâng lên.

Nhiều lao động chưa qua đào tạo.

Còn thiếu tác phong công nghiệp, kỉ luật thấp.

Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít.

Chọn B

Ý kiến của bạn