Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19 hãy cho biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19 hãy cho biết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 19

Giải chi tiết:

Tỉnh có diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta là Bình Phước (310 nghìn ha)

Chọn D

Ý kiến của bạn