Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21 ở trung tâm c

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21 ở trung tâm c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ở trung tâm công nghiệp Vinh không có ngành


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 11

Giải chi tiết:

Cần Thơ có loại đất chủ yếu là phù sa sông (màu xanh lá cây).

Chọn D

Ý kiến của bạn