Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 45 cho biết Cù l

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 45 cho biết Cù l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4.5, cho biết Cù lao Chàm thuộc tỉnh nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 4 – 5

Giải chi tiết:

Cù Lao Chàm thuộc tỉnh Quảng Nam
Chọn C

Ý kiến của bạn