Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 – 7 hãy cho bi

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 – 7 hãy cho bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 – 7, hãy cho biết núi Tây Côn Lĩnh phân bố ở phía nào của vùng núi Đông Bắc?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 6 – 7

Giải chi tiết:

Núi Tây Côn Lĩnh phân bố ở phía Tây Bắc của vùng núi Đông Bắc.

Chọn C

Ý kiến của bạn