Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 cho biết nơi n

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 cho biết nơi n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết nơi nào sau đây có quặng crôm?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng Atlat Địa lí trang 8

Giải chi tiết:

Nơi có quặng crôm là Cổ Định (Thanh Hóa)

Chọn B.

Ý kiến của bạn