Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat trang 13-14, theo thứ tự từ Nam ra Bắc lần

Căn cứ vào Atlat trang 13-14, theo thứ tự từ Nam ra Bắc lần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat trang 13-14, theo thứ tự từ Nam ra Bắc lần lượt là các vịnh biển


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn