Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

– “Can I borrow your dictionary      - I’m afraid I ca

– “Can I borrow your dictionary      - I’m afraid I ca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

– “Can I borrow your dictionary?”.      - _________


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn