Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cảng nước sâu gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đã đư

Cảng nước sâu gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đã đư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cảng nước sâu gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đã được xây dựng là:

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn