Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cánh đồng lúa được xem là hệ sinh thái nhân tạo. Người nông

Cánh đồng lúa được xem là hệ sinh thái nhân tạo. Người nông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cánh đồng lúa được xem là hệ sinh thái nhân tạo. Người nông dân bón phân hữu cơ cho ruộng lúa. Phân hữu cơ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phân hữu cơ bổ sung thêm vật chất và năng lượng cho hệ sinh thái.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn