Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cảnh ở Đê Ba được miêu tả theo trình tự nào Miêu tả cản

Cảnh ở Đê Ba được miêu tả theo trình tự nào Miêu tả cản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cảnh ở Đê Ba được miêu tả theo trình tự nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Miêu tả cảnh và sinh hoạt của mọi người trong làng theo trình tự thời gian: buổi sáng - buổi trưa - buổi chiều – buổi tối.

Chọn A.

Ý kiến của bạn