Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cảnh quan chính ở Châu Phi là hoang mạc bán hoang mạc v

Cảnh quan chính ở Châu Phi là hoang mạc bán hoang mạc v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cảnh quan chính ở Châu Phi là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 11 cơ bản trang 20

Giải chi tiết:

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.

Chọn A.

Ý kiến của bạn