Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho khu vực phía Bắc vĩ tuyế

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho khu vực phía Bắc vĩ tuyế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho khu vực phía Bắc vĩ tuyến 160B là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn