Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cao nguyên có độ cao trên 1000m thuộc vùng núi Trường Sơn Na

Cao nguyên có độ cao trên 1000m thuộc vùng núi Trường Sơn Na

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cao nguyên có độ cao trên 1000m thuộc vùng núi Trường Sơn Nam là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn