Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp chất có thể tác dụng được với nhau ở điều kiện thíc

Cặp chất có thể tác dụng được với nhau ở điều kiện thíc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp chất có thể tác dụng được với nhau ở điều kiện thích hợp là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức phần II ( SGK hóa 9 – T92): SiO2 có khả năng tác dụng với kiềm đặc nóng như NaOH, với oxit bazơ như CaO và không có khả năng tác dụng với nước.

Giải chi tiết:

Theo kiến thức SGK thì chỉ có cặp chất SiO2 và NaOH có thể tác dụng được với nhau.

SiO2 + 2NaOHđặc (xrightarrow{{{t^0}}}) Na2SiO3 + H2O

Đáp án C

Ý kiến của bạn