Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: có 1 hàm số là một nguy

Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: có 1 hàm số là một nguy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: có 1 hàm số là một nguyên hàm của hàm số còn lại ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quan sát đáp lại: thấy ngay ý C sai vì (int {{e^x}dx}  = {e^x} + C ne {e^{ - x}},,,int {{e^{ - x}}dx}  =  - {e^{ - x}} + C ne {e^x}.)

Ta có: (left( {{{sin }^2}x} right)' = 2sin xleft( {sin x} right)' = 2sin xcos x = sin 2x.)

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn