Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp “lực và phản lực trong định luật III Niuton không b

Cặp “lực và phản lực trong định luật III Niuton không b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niuton


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Định luật III Niuton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều nhau.


- Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.


+ Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.


+ Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.


+ Lực và phản lực không cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

Giải chi tiết:

Cặp lực và phản lực trong định luật III – Niuton cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn và được đặt vào 2 vật khác nhau.

Chọn B.

Ý kiến của bạn