Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp nhân tố tiến hoá nào sau đây làm thay đổi tần số alen tr

Cặp nhân tố tiến hoá nào sau đây làm thay đổi tần số alen tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp nhân tố tiến hoá nào sau đây làm thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật không theo hướng xác định?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen trong quần thể theo  hướng xác định

Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen

Đột biến gen và di nhập gen thay đổi tầ số không theo hướng xác định

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn