Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cation M<sup>+</sup> có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng l

Cation M<sup>+</sup> có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Nguyên tử M là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

M+ có cấu hình lớp ngoài cùng 2s22p6

=> M có cấu hình là 1s22s22p63s1 (Z = 11)

=> Kim loại Na

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn