Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Catot của tế bào quang điện nhận được một phần công suất 3mW

Catot của tế bào quang điện nhận được một phần công suất 3mW

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Catot của tế bào quang điện nhận được một phần công suất 3mW của bức xạ có bước sóng 0,3 μm. Trong 1 phút catot nhận được số photôn là 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn