Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 1.   Cho biết mỗi tính trạng do 1 cặp

Câu 1.   Cho biết mỗi tính trạng do 1 cặp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 1.   Cho biết mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định và gen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai:

(1) aaBbDd xAaBBdd

(2) AaBbDd x aabbDd

(3) AabbDd x aaBbdd

(4) aaBbDD x aabbDd

(5) AaBbDD x aaBbDd

(6) AABbdd x AabbDd

Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai mà đời con có 4 loại KH chiếm tỉ lệ bằng nhau?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:

(1)- (1:1)1(1:1)⟶1:1:1:1

(2)- (1:1)(1:1)(1:1)⟶1:1:1:1:1:1:1:1

(3)- (1:1)(1:1)(1:1)⟶1:1:1:1:1:1:1:1

(4)- (1:1)

(5)- (1:1)(3:1)⟶3:1:3:1

(6)-(1:1)(1:1)⟶1:1:1:1

Chọn đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn