Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 3. Hiệp định Gionever năm 1954 về Đông Dương quy định vi

Câu 3. Hiệp định Gionever năm 1954 về Đông Dương quy định vi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 3. Hiệp định Gionever năm 1954 về Đông Dương quy định việc thống nhất đất nước Việt Nam được tiến hành bằng hình thức


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn