Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Câu 36: Lưới thức ăn bên đây được coi là lưới thức ăn điển h

Câu 36: Lưới thức ăn bên đây được coi là lưới thức ăn điển h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 36: Lưới thức ăn bên đây được coi là lưới thức ăn điển hình ở một quần xã trên cạn. Cho các nhận định sau:

(1) Xét về khía cạnh hiệu xuất sinh thái, tổng sinh khối cuả loài D và C có lẽ thấp hơn tổng loài A và B.

(2) Loài A và B chắc chắn là những sinh vật sản xuất chính trong quần xã nói trên.

 

(3) Sự diệt vong của loài C làm gia tăng áp lực cạnh tranh trong nội bộ loài H.

(4) Sự diệt vong của loài C và D khiến cho quần xã bị mất tới 66,7% số loài.

Số nhận định không chính xác?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhận định không chính xác là (2)

Đáp án C

2 sai, có thể loài A và B là những sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn