Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 4 Viết đoạn văn khoảng 10 dòng về giá trị của tình

Câu 4 Viết đoạn văn khoảng 10 dòng về giá trị của tình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 4: Viết đoạn văn (khoảng 10 dòng) về giá trị của tình mẫu tử trong đời sống mỗi con người.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- vận dụng

Giải chi tiết:

Học sinh có thể có những suy nghĩ riêng song cần kiến giải hợp lý. Có thể tham khảo các ý sau:

-   Tình mẫu tử( cùng tình phụ tử) là tình cảm đẹp, thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người

-    Là tình cảm đầu tiên con người được tiếp xúc, đi cùng đến hết cuộc đời, giúp con người vượt qua những trở ngại cuộc sống,khơi dậy những giá trị cao cả, giúp con người trưởng thành.

Biết và thấu hiểu tình mẫu tử giúp con người sống tốt, có ý nghĩa.

Ý kiến của bạn