Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu ca dao “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng m

Câu ca dao “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu ca dao “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối’’ đề cập đến hiện tượng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6, trang 24,25, SGK 10

Giải chi tiết:

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng => Mùa hè: ngày dài, đêm ngắn

Ngày tháng mười chưa cười đã tối => Mùa đông: ngày ngắn, đêm dài

=> Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa

Chọn C

Ý kiến của bạn