Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu chuyện muốn nói với em điều gì Sống trung thực sẽ v

Câu chuyện muốn nói với em điều gì Sống trung thực sẽ v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu chuyện muốn nói với em điều gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và phân tích.

Giải chi tiết:

Sống trung thực sẽ vui vẻ, thanh thản.

Chọn A.

Ý kiến của bạn