Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu “Giống xoài quả to ngọt và thơm lừng- Chủ ngữ của c

Câu “Giống xoài quả to ngọt và thơm lừng- Chủ ngữ của c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu: Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng”

- Chủ ngữ của câu là: ....................................................................................................

- Vị ngữ của câu là: .....................................................................................................


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ các thành phần chính của câu.

Giải chi tiết:

Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng”

- Chủ ngữ của câu là: Giống xoài

- Vị ngữ của câu là: quả to, ngọt và thơm lừng.

Ý kiến của bạn