Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu hình electron của 19^39K 1s22s22p63s23p64s1 Vậy kết

Cấu hình electron của 19^39K 1s22s22p63s23p64s1 Vậy kết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron của ({}_{19}^{39}K): 1s22s22p63s23p64s1. Vậy kết luận nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp chương 2.

Giải chi tiết:

A đúng, vì N = A - Z = 39 - 19 = 20.

B đúng, K thuộc nhóm IA.

C sai, K có 1e lớp ngoài cùng.

D đúng.

Đáp án C

Ý kiến của bạn