Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu hình electron của ion Fe2+ (Z = 26) là:    

Cấu hình electron của ion Fe2+ (Z = 26) là:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron của ion Fe2+ (Z = 26) là:

       


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu hình e của Fe là : 1s22s22p63s23p63d64s2

Vậy Fe2+ có cấu hình 1s22s22p63s23p63d6.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn