Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu hình electron của ion Fe3+(ZFe = 2

Cấu hình electron của ion Fe3+(ZFe = 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron của ion Fe3+(ZFe = 26) là:

           


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ cấu hình e của Fe : 1s22s22p63s23p63d64s2.

=> Cấu hình của ion Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn