Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s²2s²2p6</

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s²2s²2p6</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s²2s²2p63s²3p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu hình của nguyên tử nguyên tố X là : 1s²2s²2p63s²3p63d64s2

=> X chu kỳ 4 ; nhóm VIIIB

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn