Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu hình đầy đủ của X là 1s22s22p63s23p63d64s2

=> X thuộc chu kì 4 (có 4 lớp)

Nhóm B vì có phân lớp 3d

và nhóm VIIIB vì có 8e lớp ngoài cùng

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn