Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu hình electron của nguyên tử một nguyên tố là : 1s<sup>2<

Cấu hình electron của nguyên tử một nguyên tố là : 1s<sup>2<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron của nguyên tử một nguyên tố là : 1s22s22p63s23p64s2. Nguyên tố đó là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn