Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halo

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu hình của các nguyên tố halogen có dạng chung là ns2np5.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn