Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu “Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không

Câu “Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu “Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” được  trích trong văn bản nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn