Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng

Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống nhỏ hơn rất nhiều mật độ electron.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn