Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nào sai trong các câu sau Iot tạo với tinh bột hợp

Câu nào sai trong các câu sau Iot tạo với tinh bột hợp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào sai trong các câu sau?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết tổng hợp về cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

A đúng.

B đúng, do glucozơ có nhóm -CHO nên có thể làm nhạt màu nước brom còn saccarozo không có tính chất này.

C đúng, vì glucozơ có nhóm -CHO, etyl fomat có nhóm HCOO-, fructozơ trong môi trường kiềm bị chuyển hóa thành glucozơ.

D sai, vì số mắt xích n của xenlulozo lớn hơn rất nhiều so với tinh bột.

Đáp án D

Ý kiến của bạn