Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nào sau đây khi nói về nhiệt năng là không đúng Nhi

Câu nào sau đây khi nói về nhiệt năng là không đúng Nhi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào sau đây khi nói về nhiệt năng là không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết nhiệt năng

Giải chi tiết:

Nhiệt năng của một vật là một dạng năng lượng → A đúng

Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vật → B sai

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật → D đúng

Phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng → vật luôn có nhiệt năng → C đúng

Chọn B.

Ý kiến của bạn