Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của các má

Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của các má

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của các máy cơ đơn giản:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết định luật về công

Giải chi tiết:

Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại

Chọn A.

Ý kiến của bạn