Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nào sau đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức Đảng

Câu nào sau đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức Đảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào sau đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức Đảng năm 1929:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn