Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nào sau đây nói về giai đoạn đỉnh cực(trạng thái ổn định

Câu nào sau đây nói về giai đoạn đỉnh cực(trạng thái ổn định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào sau đây nói về giai đoạn đỉnh cực(trạng thái ổn định của quần xã) của diễn thế sinh thái là chính xác ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn đỉnh cực là giai đoạn cuối cùng của quần xã. Khi đó, quần xã đã ở trạng thái ổn định.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn