Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Câu nào trong số các câu dưới đây nói về chọn lọc tự nhiên (

Câu nào trong số các câu dưới đây nói về chọn lọc tự nhiên (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nào trong số các câu dưới đây nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN) là đúng với quan điểm của di truyền học hiện đại?  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu đúng về CLTN theo quan điểm hiện đại là C

A thiếu đề cập đến sinh sản – yếu tố quan trọng

B và D chưa đề cập đến kiểu gen – giải thích sâu và cặn kẽ hơn của sự phân hóa kiểu hình

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn