Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu nghi vấn “Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tìn

Câu nghi vấn “Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu nghi vấn “Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?” (Trích Lũy làng, Ngô Văn Phú) dùng để làm gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức câu nghi vấn

Giải chi tiết:

Mục đích câu nghi vấn trên dùng để khẳng định tình mẫu tử của thảo mộc (măng tre)

Ý kiến của bạn