Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu sau mắc lỗi gì Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn “ăn

Câu sau mắc lỗi gì Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn “ăn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu sau mắc lỗi gì: Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của người Việt Nam.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn bài chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ

Giải chi tiết:

- Lỗi thường gặp trong câu:

+ Thiếu chủ ngữ

+ Thiếu vị ngữ

+ Sai quan hệ giữa các vế câu.

- Câu trên thiếu cả chủ và vị ngữ, hiện mới có phần trạng ngữ.

- Sửa lại:

+ Cách 1: Bỏ từ “với”, di chuyển các nhóm từ ở trong câu

Đạo lý của người Việt Nam là: “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

+ Cách 2: Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của người Việt Nam, công ty đã phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Ý kiến của bạn