Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu tạo của trụ giữa thân non là Gồm thịt vỏ và mạch râ

Cấu tạo của trụ giữa thân non là Gồm thịt vỏ và mạch râ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu tạo của trụ giữa thân non là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cấu tạo của trụ giữa thân non là: Mạch rây, mạch gỗ và ruột.

Chọn C

Ý kiến của bạn