Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu tạo ngoài của lá thích nghi với chức năng hấp thụ đ

Cấu tạo ngoài của lá thích nghi với chức năng hấp thụ đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu tạo ngoài của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lá có diện tích bề mặt lớn thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng.

Chọn A

Ý kiến của bạn