Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu trúc di truyền của một quần thể tự thụ phấn ở thế hệ thứ

Cấu trúc di truyền của một quần thể tự thụ phấn ở thế hệ thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu trúc di truyền của một quần thể tự thụ phấn ở thế hệ thứ nhất là: 2AA:1Aa:1aa. Tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở thế hệ thứ 4 là.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn