Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu văn “Tráng sĩ mặc áo giáp cầm roi nhảy lên mình ngự

Câu văn “Tráng sĩ mặc áo giáp cầm roi nhảy lên mình ngự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu văn “Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa” có mấy động từ, là những động từ nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Động từ

Giải chi tiết:

Động từ: mặc, cầm, nhảy

Ý kiến của bạn